Θερμοπροσόψεις Σπιτιών - Αντώνης Ελευθεράκης

 

 Αντώνης Ελευθεράκης  ΤΗΛ . 6956519177 

Εγγυημένη εργασία

Ομπρέλα προστασίας για τις κάθετες εξωτερικές επιφάνειες κάθε κτηρίου
Η εργασία της θερμοπρόσοψης μιας κατοικίας ή ενός συγκροτήματος αφορά την τοποθέτηση μονωτικών πλακών στους εξωτερικούς κάθετους τοίχους. Έχει υιοθετηθεί εδώ και 30 χρόνια στις ευρωπαϊκές χώρες και στις Η.Π.Α. ως ένα από τα πλέον αποτελεσματικά θερμομονωτικά συστήματα ενώ ανάγεται πια σε μοναδική λύση για την αναβάθμιση και ανακαίνιση αναπαλαιωμένων κτηρίων. Παρέχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην προστασία από τη θερμότητα, εξοικονομεί ωφέλιμο χώρο, απελευθερώνει αρχιτεκτονικές αρετές, ενώ αντέχει στο χρόνο και τις καιρικές μεταβολές.

 

Για την επιτυχία κάθε τέτοιας εργασίας χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές παράμετροι κάθε κτηρίου, όπως η υπάρχουσα θερμομονωτική του δυναμική, τα δομικά υλικά του και φυσικά οι ιδιαιτερότητες του κλίματος της περιοχής στην οποία είναι ενταγμένο.

 

Αντιμετωπίζουμε ως μοναδικό κάθε κτήριο, και επιλέγουμε τα πλέον κατάλληλα υλικά για αυτό, ώστε ως κάτοικος και αναθέτης να μπορείτε να απολαμβάνεται τα πλεονεκτήματα που συνεπάγονται της δημιουργίας θερμοπρόσοψης:

 

 Εξοικονόμηση Ενέργειας, αφού η κατανάλωση ρεύματος για κλιματισμό ή θέρμανση, που μπορεί να πέσει έως και 65% χαμηλότερα